A .HU domain regisztráció speciális szabályai Nyomtatás

  • 2

A domain igénylője

A .hu TLD alá történő regisztrációt kezdeményezheti bármely állampolgár vagy bejegyzett gazdasági társaság az Európai Unió területéről, valamint bármely társaság, mely a Magyar Köztársaság területére is kiterjedő szabadalommal vagy jédvenyoltalommal rendelkezik.

Bármely .hu SLD (pl. info.hu) alá történő regisztrációt bármely hazai vagy nemzetközi magánszemély vagy szervezet kezdeményezhet.

Az igénylés

Az igényelt domainnek már a regisztráció pillanatában működőképesnek kell lenni, így megfelelően konfigurált zónával, valamint MX rekord használata esetén postmaster@domain.hu formátumú, működő e-mail címmel kell rendelkeznie. A DNS konfiguráció saját szerverek használata esetén ide kattintva ellenőrizhető igénylés előtt.

Az igényles prioritással és prioritás nélkül is történhet. Prioritásos domain regisztráció akkor kérhető, ha a választott domain név az igénylő szervezet hivatalos hatósági (közigazgatási vagy bírósági) bejegyzését igazoló dokumentumban a szervezet teljes vagy rövidített nevével megegyezik, vagy a szervezet részére lajstromozott szóvédjeggyel egyezik meg.

A prioritásos igényeket a prioritás alapjául szolgáló dokumentumokkal igazolni kell, a bejegyzés azok ellenőrzése után nyilvános meghirdetés nélkül, 2-3 napon belül megtörténik.

A nem prioritásos igénylések először egy 14 napos nyilvános meghirdetésre kerülnek, mely során az esetleg arra prioritásos igényt támasztó szervezet kifogással élhet a domain bejegyzése kapcsán. Amennyiben a meghirdetés során határidőn belül bárki kifogást terjesztett elő, akkor a domain bejegyzésével meg kell várni a Tanácsadó Testület döntését.

Név választási speciális szabályok

  • Közvetlenül a .hu közdomain alá történő delegálás esetén
    • kizárólag a helyi önkormányzat lehet domain-igénylője az önkormányzattal rendelkező település nevével azonosított domainnek, illetve
    • csak az adott ország hivatalos képviselete lehet domain-igénylője országnevekkel (magyarul, angolul és saját nyelven) azonosított domaineknek.
  • Közvetlenül a második szintű tm.hu közdomain alatti delegálási igényhez csak olyan domain név választható, amely az igénylő védjegye.

 


Hasznosnak találta a választ?

« Vissza